تبلیغات
فقط یک فرقه بر حق است - مسجد قبه الصخره، مسجدالاقصی نیست